Szolgáltatások

Szolgáltatások leírása

I. TANÁCSADÁS (egyéni, csoportos)

a) jogi, közhasznúsági területen

A jogi tanácsadás az elmúlt évek jól bevált gyakorlata szerint két helyszínen zajlik:

a Civil Közösségek Házában:

 • az egyszerűbb szervezetalapítás, konzultáció a megfelelő szervezeti forma kiválasztásához,
 • az alapításhoz szükséges iratminták, vázlatok biztosítása,
 • szervezetátalakítás (közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges teendők)
 • alapszabály-módosítás,
 • közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos jogszabályok betartásával kapcsolatos tanácsadások

az ügyvédi irodában: (Pécs belvárosa)

 • a bonyolultabb ügyek tanácsadása zajlik előzetes telefonos bejelentkezés alapján, amely rajtunk keresztül, a mi ajánlásunkra történik

b) pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben

A tanácsadást mérlegképes könyvelői képesítéssel és évtizedes non-profit könyvelési gyakorlattal rendelkező kollégánk végzi.
Könyvelési kérdésekben elsősorban a kisebb költségvetéssel rendelkező, önmaguknak könyvelő szervezetek igénylik a segítséget. A leggyakoribb megkeresések a közhasznúsági jelentések adattartalmával, a szükséges formanyomtatványokkal kapcsolatban érkeznek. Pályázati időszakokban (lsd. NEA, NKA, stb.) gyakoriak a költségvetéssel, annak módosításával, illetve az elszámolási időszakban a megfelelő formával és a tartalommal foglalkozó kérdések. Az adó fizetési kötelezettségekkel, elektronikus bevallással kapcsolatban is érkeznek rendszeresen kérdések.

c) pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan

A pályázati módszerek, technikák tanácsadást a CKH-ban végezzük. Segítünk a szervezeteknek a megfelelő pályázat kiválasztásban, pályázatírással kapcsolatos kérdések megválaszolásban. Több alkalommal rendezünk különböző pályázatok és források kapcsán (NEA, ÚSZT, nemzetközi források, stb.) tájékoztató fórumot.

d) civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, tapasztalatainak bemutatása

Az utóbbi időszakban csupán egy fontos terület jelent meg az együttműködés terén: a projektpartnerség. Az EUs pályázatokban plusz pontként értékelik a civil együttműködő partner meglétét, így érkezett egy-két megkeresés hozzánk ilyen téren.(pl. Norvég Alap, NFT II, ÚSZT) Az Önkéntes Centrummal együttműködve a vállalti önkéntesség elősegítésében igyekszünk segítséget nyújtani a mindkét szférának.

e) forrásteremtési tanácsadás

Ez a tanácsadási terület szoros összefüggésben áll a pályázati tanácsadással, hiszen kisebb civil szervezetek saját bevételt nehezebben tudnak generálni, így a gazdálkodásuk a tagdíj (amennyiben releváns) és pályázati bevételekre korlátozódnak. Alkalmankénti rendezvényeik általában ingyenesek, így a szó klasszikusabb értelmében vett „nonprofit gazdálkodást” csak nagyobb szervezetek tudják megvalósítani. Náluk az 1 % gyűjtése is szervezettebb formában történik. Ehhez és más forrásgyűjtési technikák alkalmazásához nyújtunk segítséget. Általában szervezetfejlesztési tanácsadásaink során alkalmazzuk.

f) számítógép-kezelés

A számítógép-kezelés és internet tanácsadást a CKH-ban végezzük naponta 9-17 óra között, telefonos bejelentkezés alapján. A ház 8-20 óráig tart nyitva, így a gépeket ingyenesen használhatják az internetezni vágyók, és folyamatos segítségnyújtást biztosítunk nyitvatartási időben.
A Közösségi Technológiai Központban (Computeria) naponta 14-16 óra között ingyenes alapfokú ICT-csoportokat szervezünk elsősorban nyugdíjas látogatóink részére kéthetes turnusokban, önkéntesek bevonásával.

g) magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése

Egyesületünk rendszeresen partner külföldi/határainkon túli magyar önkéntesek fogadásában. A proHáló hálózattal közös munka szintén a határon átnyúló kapcsolatokat erősíti: Erdélyben, Felvidéken több alkalommal szerveztünk közös projekteket, együttműködéseket. Szervezetünk nem csak a külhoni magyar partnerségi kapcsolatokat építi, hanem nemzetközi partnerségekben is rendszeres részvételt vállal.
E projektek sikere nyomán egyre több felkérést kapunk együttműködésekre, partnerségekre. A nemzetközi munkában szerzett tapasztalatainkat és a jó gyakorlatokat a Partnerség Klub összejövetelein megosztjuk az érdeklődő kollégákkal.

II. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

a) Partnerség Információs Nap szervezése

A projektidőszak folyamán havonta egy alkalommal Partnerség Klub szervezését vállaljuk, ahol a megyében folyó projektek, jó példák, hasznos ötletek bemutatásra kerülhetnek. A klub interaktív formában lehetőséget ad a résztvevőknek (civilek, önkormányzatok, cégek, intézmények, hivatalok, külföldi partner szervezetek a meghívottak) a tapasztalatok kicserélésére, partnerségek kialakítására stb.

b) Kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása)

A projektidőszakban félévente egy alkalommal kihelyezett fórummal egybekötött csoportos tanácsadásokat szervezünk az adott időszak aktualitásaiból, pályázataiból együttműködve a kistérségben hálózattal rendelkező partnereinkkel, a helyi önkormányzatokkal, intézményekkel.

c-d) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása (adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)

1993 óta gyűjtjük, különböző tematikák és formátumok szerint a szervezetek adatait. Létezik KSH, APEH, OITH, Bíróság és egyéb szervezetek által összegyűjtött adatbázisunk:

 • létezik az adatbázisnak szakmai, illetve területi (kistérségenként, településenként) leválogatása,
 • ernyőszervezetek nyilvántartása hasonló,
 • szakértők listája (nemzetközi),
 • regionális szintű programjaink is futottak/futnak, ezért az adatbázisunk regionális kitekintésű, bár ez kevésbe pontos,
 • civil referens adatbázis,
 • ügyfél adatbázis.

III. INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Elektronikus hírlevél megjelentetése – 2 havonta a honlapunkon keresztül (www.ckh.hu), összesen 15 alkalommal. A hírlevelek tartalmazzák az aktuális megyei információkat, futó projektekről számolnak be, jó példákat, pályázatokat, szervezeteket mutatnak be. Emellett a támogatásoktól függetlenül papíralapon is folytatjuk a Baranyai Civil Korzó c. periodikánk kiadását évente 10 alkalommal, 500 pl/hó hasonló tartalommal, de itt elsősorban a kulturális projektek kerülnek középpontba.
Saját honlapon CIC információk és felület létrehozása, (http://cic.ckh.hu) működtetése, információs tartalmak, hírek közzététele a partnerségek keresése, összekapcsolása a honlapon keresztül.
Információk biztosítása a felelős minisztérium felé.

IV. KÉPZÉSI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

a) A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos szemináriumok szervezése

Az új civil törvénnyel kapcsolatos változásokról, önkormányzati-civil együttműködések bemutatása, nemzetközi önkormányzati résztvevővel zajló projektek jó gyakorlatainak bemutatása, stb. A képzések 2013 első félévében indulnak.

b) CIC partneri hálózati munkában való részvétel

Részvétel a hálózati találkozókon, további közös projektek generálása.

c) Más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés

Közös projekteken keresztül, önkormányzati-civil együttműködések generálása, stb.

d) Inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása a Civil Közösségek Házában.

Szolgáltatásaink térítésmentesen vehetőek igénybe, a projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az ÁROP 1.1.14 konstrukció keretében valósul meg.

Szolgáltatás/feladat Elérendő célcsoport Igénybevétel módja Ütemezés, gyakoriság Biztosítás helye
Jogi, közhasznúsági tanácsadás megalakulás előtt, módosítás előtt álló szervezetek, közhasznú, vagy közhasznú státuszt kérő szervezetek előzetes bejelentkezés alapján, személyesen igény szerint munkanapokon Civil Közösségek Háza, külső ügyvédi iroda
Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás a szervezetek pénzügyekkel foglalkozó alkalmazottjai, önkéntesei előzetes bejelentkezés alapján, személyesen munkanapokon, nyitvatartási időben Civil Közösségek Háza, igény szerint kistérségi partner szervezeteknél
Pályázati, forrásteremtési tanácsadás civil szervezetek elektronikusan, telefonon, személyesen munkanapokon, nyitvatartási időben Civil Közösségek Háza, igény szerint kistérségi partner szervezeteknél
Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás a megye cégei és vállalkozásai, civil szervezetek személyesen, egyéni és csoportos igény szerint, munkanapokon Civil Közösségek Háza, cégek székhelye ( igény szerint)
Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás civil szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, magánszemélyek személyesen, egyéni és csoportos munkanapokon, nyitvatartási időben Civil Közösségek Háza
Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése hazai és határon túli magyar civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok személyesen, egyéni és csoportos igény szerint Civil Közösségek Háza
Partnerség Információs Nap szervezése civil szervezetek, önkormányzatok, partnerszervezetek, pályáztatók klub formában, csoportos tanácsadás havi rendszerességgel Civil Közösségek Háza
Kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása) civil szervezetek, önkormányzatok személyesen, elektronikus úton, egyéni és csoportos tanácsadás kistérségenként félévente 1 alkalommal információs nap, igény szerint kihelyezett tanácsadás kistérségekben működő partnerszervezetek székhelye
Ügyféladatbázis civil szervezetek, egyéb helyi és országos szolgáltató szervezetek, KIM személyesen, elektronikus úton a frissítés folyamatos cic.ckh.hu
Önkormányzati civil referensek adatbázisa a partnerség erősítése érdekében civil szervezetek, önkormányzatok, KIM személyesen, elektronikus úton a frissítés folyamatos cic.ckh.hu
Elektronikus hírlevél civil szervezetek, önkormányzatok, KIM elektronikus kéthavonta cic.ckh.hu
Saját honlapon CIC információk létrehozása civil szervezetek, önkormányzatok, KIM elektronikus folyamatos frissítés cic.ckh.hu
A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése civil szervezetek, önkormányzatok személyesen félévente 1 alkalommal Civil Közösségek Háza
CIC partneri hálózati munkában való részvétel Civil Információs Centrumot működtető szervezetek munkatársai személyesen félévente 1 alkalommal Civil Közösségek Háza, a találkozót szervezők által megjelölt hely
Más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés közfeladatot ellátó szervezetek igény szerint, személyesen, vagy elektronikus úton, csoportos félévente 1 alkalommal Civil Közösségek Háza, a feladatot ellátó szervezetek székhelye
Nemzetközi partnerségi kapcsolatok létrehozásának segítése, partnerek ajánlása hazai és külföldi civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok személyesen, elektronikus úton, egyéni és csoportos tanácsadás igény szerint Civil Közösségek Háza
Civil Korzó kiadása - nyomtatott hírlevél civil szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek előfizetőknek postai úton, személyesen évente 10 szám Civil Közösségek Háza, ckh.hu
Inkubátor funkció civil szervezetek személyesen folyamatosan Civil Közösségek Háza
Civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység és jogsegély Civil szervezetek, önkormányzatok, alapjoggal foglalkozó szervek. facilitátorral segített csoportos alkalmak, adatbázis elektronikus elérése, igény szerint, folyamatos Civil Közösségek Háza, városrészi szolgáltató központok, térségi partnerek
Nyilvántartott közfoglalkoztatottak végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye területén működő civil szervezeteknél Közfoglalkoztatottakat munkához juttató közfeladat ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek, BMKH Munkaügyi Központ, önkormányzatok, személyes és elektronikus formában folyamatos Civil Közösségek Háza