Májusi hírlevél (2018)

Pályázatok
  • Visegrádi Alap (Visegrad Fund)

Egy évben 3 pályázat beadási határidő van február 1., június 1. és október 1. előtt 30 nappal nyílik meg a pályázati felület.
A pozsonyi székhelyű Nemzetközi Visegrádi Alap leg-főbb célközönsége a civilszervezetek, ám önkormány-zatok, testvértelepülések is részesülhetnek támoga-tásban, és gyakorlatilag minden olyan intézmény, amely csak részben gazdálkodik központi költségve-tésből. A szervezetet a négy visegrádi ország (Csehország, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország) kormánya hozta létre azzal a céllal, hogy támogassa a régió, illetve a V4-ek és más országok (Nyugat-Balkán és a Keleti partnerségi régió) lakossága és intézmé-nyei közötti szorosabb együttműködést.

Pályázatok témakörei:
 Kultúra, közös identitás fejlesztése
 Oktatás
 Innováció, Kutatás– fejlesztés (R&D)
 Demokratikus értékek és média
 Testvérvárosi kapcsolatok
 Vidékfejlesztés, környezetvédelem, turizmus
 Szociális fejlesztés (hátrányos helyzetű cso-portok bevonása)
Pályázatok fajtái:
A Visegrad Grants elnevezésű pályázat legalább három különböző, a V4-es országokból származó partner vesz részt. A Visegrad Grants+ a három V4-es partneren kívül kritérium bevonni egy keleti, vagy egy nyugat-balkáni partnerségi országból származó szervezetet is. A Strategic Grants 36 hónapos megvalósítási időszakú, éppen ezért ide a nagyobb költségvetésű projekteket várják.
A beérkező pályázatokat 60 napon belül elbírálják; a sikeres pályázókkal 20 munkanapon belül szerződést kötnek. A támogatási összeget minimum két részletben (de lehet több) utalja az alap, ennek időpontjáról a projektmenedzserek egyeztetnek a pályázókkal, az elnyert összeg utolsó, 20 százalékos részletét a pályázó által írt zárójelentés beküldését követően utalják. A pályázatot angol nyelven kell megírni, és az alap oldalán is ezen ilyen nyelven olvashatnak további információkat nyertes pályázatokról részletes leírások-kal minden érdeklődő civil szervezet is. https://www.visegradfund.org/

  • Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.
Mindezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A pályázat kódja: CSP-CSBM-18
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 30.  23.59 óra
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 75 000 000 Ft

Részletek:http://www.emet.gov.hu/felhivasok/csaladbarat_munk...

  • dm Pályázat

A dm, az idei évben a Civil Impact-tel együttműködve írta ki a „Jótettekkel egy jobb világért” pályázatát civil szervezetek számára. A 25. születésnapját ünneplő dm országszerte 25 szervezet kezdeményezését támogatja egyenként 500-500 ezer forinttal. A civil szervezetek májustól adhatják be pályázataikat online a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon 2018. május 2-május 31-ig.

A projektek az alábbi kategóriákhoz kapcsolódhatnak: egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok, szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek támogatása, környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés. A nyertes pályázatok kiválasztása két fázisban zajlik: szakmai zsűri választja ki a 10 legjobbnak ítélt ügyet, a közönség pedig 15 pályázatnak szavazhat bizalmat a pályázati oldalon júniusban. A pályázat részletes kiírása elérhető a www.dm-egyuttegymasert. hu oldalon.

  • Helyi programok helyi szervezeteknek

Megjelent az “Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése” című (TOP-7.1.1-16-H-076-2 kódszámú) helyi felhívás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 250 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.06.01-től 2019.03.01-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018. június 1. – 2018. június 30.
2018. július 1. – 2019. március 1.

Részletek: https://pecsihacs.hu/top-7-1-1-16-h-076-2-osszefog...

Programjainkból


Kedves Tanuló Fesztiválozók!
 
Ismételten emlékeztetőt küldünk a május 17-e, 15 órai összejövetelünk előtt, amelyben jeleznénk, hogy elkészült a regisztrációs felület! [Mosolygó arc]
Már többen regisztráltatok is programokat, köszönjük!
Itt teheti meg, aki még nem tette:
 
http://ptf18.ckh.hu
 
Ha valaki nem tud jönni jövő csütörtökön a fórumra, akkor is be tudja küldeni szervezete programját/programjait az eseményre.
Használjátok bátran, kaptok visszaigazoló emailt is minden egyes beküldött infót illetően.
A regisztráció határideje: 2018. május 31!
Kérjük, hogy osszátok az infót, hogy minél többen csatlakozhassanak a rendezvényhez!
Várunk mindenkit jövő csütörtökön a CKH-ban,
 
Vincze Csilla és Dr. Németh Balázs
és a fesztiválszervező csapat

„Legyen a zene mindenkié - a varázslatos animáció segítségével!”


Szeretettel várnak minden érdeklődőt
a 135+1=A jövő zenéje Ifjúsági közösségfejlesztő program Kodály Zoltán emlékére keretében megvalósult
„Legyen a zene mindenkié - a varázslatos animáció segítségével!” című projekt zárórendezvényére!

Az esemény időpontja: 2018. május 11., 17.00
Helyszíne: Pécsi Animáció Története Kiállítás, Pécs, Király u. 9.

Honlap ajánló

A 'Közös dolgaink' szakmai-közéleti fórum független értelmiségi kezdeményezésként jött létre 2017 folyamán. A honlap szerkesztőinek célja, hogy - érzékelve a Magyarország és a régió előtt tornyosuló kihívásokat - platformot biztosítsanak valós kérdésekről folytatott vitákhoz. Politikai meggyőződésre való tekintet nélkül hívják diskurzusra hazánk és Közép-Európa tudósait, művészeit, közéleti szereplőit, mindazokat, akik egy sokoldalú és felelősségteljes párbeszéd útján keresik a régiót érintő társadalmi kérdések megoldását.
A honlap a kozos-dolgaink.hu címen érhető el, a szerkesztők bármilyen kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban szívesen állnak rendelkezésre a szerkesztosegatkozos-dolgaink.hu e-mail címen.

 

Jogi kisokos

Emlékeztető
Május 31-ig kötelező a civil szervezetek „Éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének” közzététele. A beszámolók benyújtásához szükséges információk és nyomtatvány garnitúrák az alábbi linken érhetők el: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezet...
Minden év május 31-ig kötelező beadni továbbá a TAONY nyilatkozatot (amennyiben nem folytat a szervezet vállalkozási tevékenységet), valamint nyilatkozni kell a tavalyelőtt kiutalt SZJA 1%-ok tavalyi évben történt felhasználásáról (16KOZ jelű nyomtatvány), ezen kívül eleget kell tenni a KSH adatszolgáltatásnak is a KSH „Elektra” rendszerén keresztül.


GDPR
2018. május 25-től gyökeresen megváltozik az online és offline felületeken kezelt személyes adatok védelme az Európai Unió területén, így Magyarországon is. Az Európai Parlament általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) legkiemeltebb része az adatok kezeléséről, felhasználásáról és védelméről szól. A GDPR szinte minden szervezetet, intézményt érint – így a civil szervezeteket is –, ahol bármilyen módon adatokat tárolnak és/vagy dolgoznak fel.
A teljes törvény magyarul: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wpcontent/uploa...
A rendelettel kapcsolatos folyamatosan bővülő információk a www.naih.hu illetvewww.adatvedelmirendelet.hu oldalon találhatók