Május havi hírlevél(2019)

RENDEZVÉNYEK

Hogyan használhatóak a gyakorlatban az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka során az Erasmus+ projektek eredményei?
Milyen pedagógiai, módszertani újítások tehetik sikeresebbé az oktatás-képzés és ifjúság területén működő intézményeket?

Tisztelt Címzett!

Amint már korábban értesült róla, a Tempus Közalapítvány konferenciát szervez, melynek központi témája az élményalapú tanulás. Jelen e-mailünkben arra szeretnénk kérni, hogy a rendezvény meghívóját továbbítsa érdeklődő kollégái számára.

A konferencia fókuszában azok az Erasmus+ projektek állnak, amelyek innovatív módszerekkel tettek és tesznek:

• a magas színvonalú, interaktív, valódi tanulást támogató oktatás támogatásáért,
• az inkluzív oktatási szemlélet megerősítéséért és az esélyegyenlőség növeléséért,
• a pedagógiai, módszertani megújulásért, a tanárok tudásának és készségeinek fejlesztéséért,
• valamint a szektorok közti együttműködések elősegítéséért.

Az Erasmus+ Nívódíjak ünnepélyes átadását követően a díjjal jutalmazott intézmények / szervezetek a szakmai közönséggel is megosztják tapasztalataikat.   
                                                                   
A rendezvényre várjuk a köznevelés, a szakképzés, a felnőtt tanulás, a felsőoktatás és az ifjúsági munka területén aktív intézmények és szervezetek vezetőit, oktatóit, munkatársait, valamint szakmai szervezetek, fórumok képviselőit, az érintett szektorokért felelős döntéshozókat és szakértőket.

Rendezvény dátuma: 2019.05.30. 10:00-15:50
Helyszíne: Danubius Hotel Flamenco, 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.

A konferencia részletes programja, illetve a regisztrációs felület https://tka.hu/rendezveny/11648/elmenyalapu-tanulas kattintva elérhető.

A szakmai konferencián való részvétel díjtalan, de a programra kizárólag az előre regisztrált és visszaigazolt résztvevőket tudjuk fogadni!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény rendszeresen teltházas, ezért kérjük, hogy amennyiben szeretne részt venni, mielőbb jelentkezzen!

Várjuk szeretettel konferenciánkra!

Üdvözlettel:

A Tempus Közalapítvány munkatársai 

TANULÓ FESZTIVÁL

Kedves Reménybeli Jövendő Tanuló Fesztivál Résztvevő!

2019. szeptember 25-28. között ismét megrendezzük a Pécsi Tanuló Fesztivált, immár harmadik alkalommal.

Az előkészítés megkezdődik azzal, hogy találkozóra hívjuk a korábbi és jövőbeli potenciális résztvevőket a Civil Közösségek Házába 2019. május 27-én, hétfőn 15 órára és reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni erre az idei harmadik,  felvezető összejövetelre. A találkozó pontos programjáról és a részletekről a csatolt fájlban olvashatnak.

http://hirlevel.ckh.hu/sites/default/files/3._pecsi_tanulo_fesztival_felhivas_2019_0.pdf

JOGI KISOKOS

Megjelentek a NAV-nyomtatványok a 2017-ben kiutalt SZJA 1%-ok felhasználásának bevallásához. A „17KOZ – Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című nyomtatvány, a kitöltésére szolgáló program, illetve a kitöltési útmutató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanyki...

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az Ügyfélkapun keresztül), vagy  papír alapon - eredetiben vagy hitelesített másolatban - megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf. 24.) részére. Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a közzétételéről díjmentesen intézkedik.
Idén tavasztól - bár még nem kötelezően, de - már nemcsak a hivatalos képviselő személyes Ügyfélkapujával van lehetőség az Éves beszámoló elektronikus beadására, hanem a szervezet Cégkapuján keresztül is, melyről az OBH honlapján olvashatnak részletesen.
A beszámolók (PK441 és 442 sorozatszámú nyomtatványok) beadási/közzétételi határideje: 2019. május 31.,

KIADVÁNY


A napokban megjelent az egyetemmel közösen készült kiadványunk, melynek elektronikus változata az alábbi linken elérhető:
http://www.ckh.hu/letoltesek/digitalis-forradalom-...
A tanulmánykötet a tavaly ősszel rendezett konferenciánk anyagának szerkesztett változata.

PÁLYÁZATOK

“A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség díjas országos programba Magyarország és a határon túl összes településéről várjuk a konyhakertek, gyümölcsösök, fűszerkertek, balkonok nevezését!
Ha Ön olyan településen él, ahol a település nem csatlakozott “A legszebb konyhakertek” országos programhoz, nincs helyi verseny, és szívesen megmutatná a kertjét, jelentkezzen MOST!

Részletek:http://www.alegszebbkonyhakertek.hu/

Civil szervezetek projektjei
A pályázattípusban elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást.
Milyen projekteket támogat?
- a transznacionális partnerségek által előmozdított projektek
- a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek
- az európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek keretében különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozására alkalmat adó projektek
A program célja:
A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

A civil társadalmi projekteknek az alábbi háromféle tevékenység közül legalább kettőt tartalmazniuk kell:
- A társadalmi szerepvállalás és a szolidaritás előmozdítása
- Véleménygyűjtés
- Önkéntesség
Pályázók:
Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.
Partnerek:
Helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.
Partnerek száma:
A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak kell lennie.
Költségvetés:
Maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 euró
A projekt helyszíne:
A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.
Támogathatósági időszak:
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási határidejétől függően.
A projekt időtartama:
A projekt maximális időtartama: 18 hónap
A projekt benyújtásának határideje: 2019. szeptember 1.
Részletek:https://tka.hu/palyazatok/129/civil-szervezetek-pr...