Júliusi hírlevél (2017)

PÁLYÁZAT

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017." című pályázati kiírása.  A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezet által gyűjtött, a számviteli beszámolójában a bevételek között összevontan szereplő és a Civil tv. 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a gyűjtött és elkülönítetten nyilvántartott adomány összeg legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot. Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékig biztosítható.

A korábbi évekhez hasonlóan a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A pályázatokat legkésőbb 2017. augusztus 21. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

FIGYELEM!
A számviteli beszámoló űrlapjának változása miatt a szervezetek által gyűjtött adomány nem szerepel kiemelten, önálló sorban az eredmény kimutatásban/ eredménylevezetésben, de értékét a bevételek összegző sora tartalmazza az eredmény kimutatásban.
Mivel az adományt a Civil tv.20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kell nyilvántartani, így jelen kiírás keretében a civil szervezet hivatalos képviselőjének a gyűjtött adomány összegéről – az 1. számú melléklettel– nyilatkoznia kell, és a nyilatkozatot fel kell csatolnia az elektronikus pályáztatási rendszerben található pályázati adatlap„ Támogatás adatai” menüpont felületére.

Fontos

Az utóbbi időben több civil szervezet is jelezte, hogy a http://www.alapitvanyokgazdalkodasa.hu/ weboldal megkeresett több szervezetet, miszerint a pénzügyi beszámolójuk áttekintését követően hibákat fedezett fel benne.  A vállalkozás jelezte, hogy amennyiben rövid időn belül nem javítják ki, „nem átlátható” szervezetnek fogják őket minősíteni, továbbá a bíróságtól 100.000-900.000 forintig terjedő pénzbírságra számíthatnak. Több alkalommal az Országos Bírósági Hivatalra is hivatkoztak, mint megbízó szervre.

Ez ismét egy, a civil szervezetek megtévesztését szolgáló csapda. Ne lépjünk bele!

Kérjük, aki az elmúlt időszakban kapott hasonló megkeresést jelezze felénk!

Jogi sarok

2017. július 15-én, a Bíróságok Napjával kezdetét veszi a bíróságokon a törvénykezési szünet, amely 2017. augusztus 20-ig tart. A törvénykezési szünet tartama alatt a bíróságok - fő szabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat.
 
A polgári perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokban - bizonyos kivételektől eltekintve - a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a törvénykezési szünet időszaka. Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési szünetet követő első napon jár le (Pp. 104/A.§). A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is egyebek mellett soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, a végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban (pl. cégeljárás, csőd- és a felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás).

Működik a civil szervezetek külföldi támogatásának nyilvántartása
2017. június 27-étől a civil szervezeteknek be kell jelenteniük a bíróságon, ha az adott évben 7.200.000 forintot elérő támogatást kaptak külföldről. Ha a bejelentést elmulasztják, a bíróság bírságot szabhat ki. Az alapítványok, egyesületek az új kötelezettségüknek űrlap kitöltésével és beadásával tehetnek eleget, amely ide kattintva http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-eljaras-n... letölthető. 
 
A bejelentés alapján a bíróság a nyilvántartásban rögzíti, hogy a szervezet külföldről támogatott. A civil szervezetek bárki számára elérhető névjegyzéke így új adatkörrel bővült. A június 19-én kihirdetett jogszabály alapján mindössze 8 nap állt a bírósági szervezet rendelkezésére ahhoz, hogy a szükséges informatikai fejlesztéseket elvégezze.
 

A Civil Információs Centrum szolgáltatásai a nyári időszakban is elérhetőek, a szabadságolások miatt a telefonos egyeztetés minden esetben ajánlott!