Hírlevél 9

 

A Baranya Megyei Civil Információs Centrum

január-februári hírlevele

 

HÍREK

 

2013 a konszolidáció éve volt a civil szférában

A konszolidáció éve volt 2013 a civil szférában, a szervezetek többsége tisztában van az új szabályokkal, jogkövető magatartást tudnak tanúsítani, az új támogatási mechanizmusok pedig már rendben működnek - mondta Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek adott év végi összegző interjújában. Bővebben..

Elbírálták a 2014. évi nemzetiségi célú pályázatokat

A Magyarország területén élő nemzetiségek nyelvének, kulturális hagyományainak, szellemi és tárgyi örökségének megőrzéséhez és méltó ápolásához, identitásuk erősítéséhez nagymértékű segítséget nyújt a kormány.

A mostani döntés értelmében a nemzetiségi civil szervezetek működésére 110 millió forintos keret áll rendelkezésre 278 nyertes pályázó részére. Szintén 110 millió forint fordítható 563 nyertes pályázat keretében szellemi és tárgyi emlékeik ápolására, valamint kulturális rendezvények megvalósítására. Az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekre 7 nyertes pályázat között 10 millió forint kerül felosztásra. Bővebben..

Civil szervezetek figyelem! Ezt kell tenni az 1 százalékokért

A jövőben csak azoknak a civil szervezeteknek lehet felajánlani a személyi jövedelemadó (szja) 1 százalékát, amelyek előzetesen regisztráltak az erre szolgáló nyilvántartásba.

Az erről szóló kormányzati előterjesztést hétfőn fogadta el az Országgyűlés 256 igen, 10 nem szavazattal, 72 tartózkodás mellett.

Az elsősorban az új polgári törvénykönyvvel (Ptk.) összefüggő törvénymódosítás szerint a feltételeknek megfelelő civil szervezetnek előzetes regisztrációval a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-áig kell kérnie nyilvántartásba vételét. Az egy évre szóló jogosultság megállapításáról az adóhatóság dönt. Az ezzel kapcsolatos felülvizsgálat a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik.

Az adóhatóság minden év január 1-jén honlapján és a civil információs portálon keresztül is közzéteszi a kedvezményezettek adatait, amelyeket a rendelkező nyilatkozathoz rendszeresített elektronikus formanyomtatvány is tartalmaz, ezzel is segítve a felajánlásokat. Az adózók így előzetesen tájékozódhatnak arról is, ha összetéveszthető elnevezések fordulnak elő.

Tekintettel arra, hogy idén a határidők már nem tarthatók, az új eljárást először 2014. szeptemberi határidővel lehet alkalmazni 2015-re.

Útmutató civil szervezetek részére – 1% fogadása

 

PÁLYÁZATOK

 

Pályázat városrészi civil szervezetek és informális közösségek fejlesztő folyamatban való részvételére

A Nevelők Háza Egyesület – Norvég Civil Alap Támogatási Program PecsWork – közösségszövetek a városban projekt keretében - pályázatot hirdet pécsi formalizált civil szervezetek és informális közösségek számára szervezeti fejlesztő programban való részvételre, fejlesztő szolgáltatások igénybevételére.

A pályázat célja olyan, a szervezetek szükségleteihez igazodó, fejlesztő szolgáltatások biztosítása, mely szolgáltatások igénybevétele elősegíti a szervezetek hosszú távú fenntarthatóságát.

A pályázatok beadási határideje: 2014. január 15.

Bővebb információ: cic.ckh.hu

 

SozialMarie 2014

A SozialMarie immár tizedik alkalommal díjazza a szociális innovációt. Célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az újító kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat.

A pályázaton indulhatnak: mindazok a projektgazdák, akik jövőbe mutatóan foglalkoznak aktuális szociális problémákkal, projektjük kiállta már a gyakorlat próbáját, és van jövője is. Olyan projekttel érdemes tehát pályázni, amely a pályázat benyújtásakor már értékelhető mértékben megvalósult, és a későbbiekben folytatódni fog.

Pályázni lehet: a magánszférából,a civil szektorból (civil társadalmi kezdeményezések, NGO-k, nonprofit szervezetek, egyesületek) és a közigazgatásból származó projektekkel. Jelentkezni Ausztria, Magyarország és Csehország területén működő projektekkel lehet.

Pályázati határidő: 2014. január 21.

A SozialMarie díjra esélyes legfeljebb 35 jelölt listáját 2014 február elején hozzuk nyilvánosságra a www.sozialmarie.org oldalon. A 15 tényleges díjazott nevét szokás szerint csak a május 1-i díjátadón hirdetjük ki. Az első díj 15.000 euro, a második 10.000 euro, a harmadik 5.000 euro értékű, a további 12 díj egyenként 1000 eurót ér.

A nyilvános díjátadó ünnepség időpontja 2014. május 1. (csütörtök), 18 óra. Helyszíne az ORF Radio Kulturhaus nagyterme (Argentinierstraße 30a, 1040 Bécs).

Bővebb információ és jelentkezés: sozialmarie.org

Az EGT és a Norvég Civil Támogatási Alap akciópályázata

A pályázat célja: rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. A támogatható tevékenységek témái az alábbiak lehetnek:

az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), esélyegyenlőség, a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása
a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése, a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére)
a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása


Olyan akció- és kampányötleteket várunk tehát, amelyek a fenti területek valamelyikén jelentkező konkrét problémákra hívják fel a figyelmet és eredményesen lépnek fel azok megoldása, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében. Előnyben részesülnek a minél változatosabb, egyebek között modern online eszközöket alkalmazó kezdeményezések és/vagy a más módon kreatív, innovatív, de bizonyíthatóan hatékony megoldások.

Bővebb információ: Pályázati dokumentumok.

 

Pályázat fogyatékossággal élőket segítő civil szervezetek támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása céljából.

A pályázat tárgya: A pályázat keretében fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézmények pályázhatnak a folyamatos és biztonságos működésük támogatása

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 30.

Bővebb információ: www.fszk.hu

 

Megnyíltak az Erzsébet program idei pályázati lehetőségei

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pályázatot hirdetett meg, amelyekre január 2-ától lehet jelentkezni. Az Alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít.

A 2014-es év újdonságokkal szolgál mindenki számára. Szociális üdülési pályázatok nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők, tematikus és általános Erzsébet-táborok gyerekek részére, újdonságként pedig nyugdíjasok számára meghirdetett fürdőbelépésre jogosító kiírás: ezek közül válogathat, aki az Erzsébet-program idei pályázataira szeretne jelentkezni.
A fürdőjegy pályázatra február 15-ig, a szociális üdülési pályázatokra február 28-ig, az Erzsébet-tábor kiírásaira március 20-ig, a T.E.S.I táborra június 30-ig, míg az Őszi kirándulásra július 31-ig lehet jelentkezni.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett pályázatok automatikusak, azaz, aki a feltételeknek megfelel, a keretösszeg kimerüléséig sikeres pályázóvá válik.

Bővebb információ és jelentkezés: www.erzsebetprogram.hu

 

PROGRAMOK

Norvég Civil Támogatási Alap tájékoztató fórum és pályázati konzultáció

Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány – Magyarország és a Nevelők Háza Egyesület

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOT tart január 16-án, csütörtökön 14 órától a Civil Közösségek Házában.

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A tájékoztató fórumon a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati felhívásainak bemutatására kerül sor.

A rendezvény nyitott, a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudunk fogadni!

Részvételi szándékát kérjük legkésőbb 2014. január 13-ig jelezze

a Nevelők Háza Egyesület elérhetőségein:

Tel: (72)215-543, fax: (72)315-679, e-mail: infoatckh.hu

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alapról bővebb információk, a részletes pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a www.norvegcivilalap.hu honlapon!