Hírlevél 2.

Civil Információs Centrum

Baranya megye

HÍRLEVÉL

2012. november

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet.
A cím használata 2012. július 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszakra szól. A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek Civil Információs Centrum kialakítására az adott megyében és a Civil törvény 52. §-ában foglalt feladatok ellátására.

A címet a Nevelők Háza Egyesület nyerte el Baranya megyében.

Részletek: http://cic.ckh.hu/mi-a-civil-informacios-centrum

  PROGRAMOK
 

A MAG Zrt információs napot tart Pécsett az Új Széchenyi Terv keretében támogatást nyert és 2013. december 31-ig záró elszámolási kötelezettséggel rendelkező projektek megvalósítói számára.

Időpont: 2012. november 15. 10:30 – 16:00 (regisztráció: 10:00-tól)

Helyszín: Corso Hotel - 7626 Pécs, Koller u. 8.

Az ügyfél-tájékoztatón útmutató segítséget nyújtunk a gyors kifizetéshez és a sikeres projektbefejezéshez. A tájékoztatót a MAG Zrt. szakértő munkatársai tartják, akik részletesen ismertetik az elszámolás összeállításához szükséges dokumentumokat, bemutatják a beszámoló elkészítését az on-line kitöltő program segítségével, valamint kitérnek a szerződésmódosítás kérdéseire is.

Az ügyfél-tájékoztatón való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy szervezet részéről legfeljebb 2 fő regisztrációját tudják fogadni.

Regisztrációját november 10-ig a kommunikacioatmagzrt.hu e-mail címen várják. A regisztráció során adja meg a pályázati azonosítót, cégnevet valamint a résztvevő személyek neveit.

Amennyiben kérdése merül fel a tájékoztatóval kapcsolatban, forduljon bizalommal Jarmaczki Enikőhöz vagy Tóth Vivienhez, akik örömmel várják jelentkezését.

 

 

2012. november 28-án tájékoztatót tartunk a Civil Közösségek Házában a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évre vonatkozó működési pályázatkiírásával kapcsolatos tudnivalókról. Meghívott előadók: Udvaros Renáta és dr. Kákai László.

 

 

„Újra dolgozunk, sok minden változott”

A programunkat olyan kisgyermekes nőknek terveztük, akik szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. A gyermekvállalás után hosszabb időszak kimarad az aktív munkavállalásból, ezért gyakran nehézséget okoz a megváltozott élethelyzet és a megváltozott munkaerő-piaci feltételek miatt a visszatérés a munkába. Segítségünkkel csoportfoglalkozások során készítenénk fel a résztvevőket a munkavállalásra, figyelembe véve az egyének adottságait és az aktuális munkaerő-piaci helyzetet.

Az első foglalkozás időpontja: 2012. 11. 19.  10 – 12 óráig

Helyszín: Civil Közösségek Háza

Részletek:

 

 

Mindennapi praktikáink - kreatív klub gyerekeknek és felnőtteknek

Szeretettel várunk minden érdeklődőt szeptemberben induló havi klubsorozatunkba, aki szeretne praktikus ötleteket, technikákat elsajátítani a kézműveskedés, az ajándékkészítés, az otthonszépítés és a háztartási hulladékok újrahasznosítása terén, továbbá szívesen megosztaná ötleteit másokkal is.

A program ingyenes és nyitott, folyamatosan csatlakozhatsz hozzánk!

Helyszín:  Civil Közösségek Háza - Önkéntes Centrum
2012. november 21.
2012. december 19.
Részletek

 

 

 

A Tempus Közalapítvány információs napot szervez az Európa a polgárokért / Civil szervezetek által kezdeményezett projektek, Aktív európai emlékezet témakörben

A rendezvényre szeretettel várják mindazon szervezetek képviselőit, akik az Európa a polgárokért program Aktív európai emlékezet és Civil szervezetek által kezdeményezett projektek alprogramban kívánnak pályázatot benyújtani.

A támogatandó projektek fő célja egyrészről, hogy életben tartsák a nácizmus és a sztálinizmus áldozatainak emlékét, hogy a mostani és jövőbeni generációk is tudják és megértsék, mi és miért történt a koncentrációs táborokban és más tömeges kivégzések helyszínein. Másrészről pedig olyan projektek, melyek a civil társadalmi szervezetek számára fontosak, és a program prioritásaival is összefüggnek.

Időpont: 2012. november 27.

Részletek

A Tempus Közalapítvány  egyéb rendezvényei

 

 

A Civil Közösségek Háza novemberi programja.

 

 

  PÁLYÁZATOK
 

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évre vonatkozó működési pályázata, melynek célja, hogy hozzájáruljon a civil társadalom erősítéséhez és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítéséhez.

A 2013. évre vonatkozó működési pályázatok beadására 2012. december 11-éig van lehetőség, egy-egy civil szervezet 250.000-4.000.000 Ft támogatásban részesülhet. Az új pályázati eljárás egyszerűbbé vált, mivel a korábbi, az Alapból kiírt pályázat során benyújtott dokumentumok újbóli beadására nem lesz szükség, így nem kell új regisztrációs nyilatkozatot, 2011-ről szóló számviteli beszámolót leadni.

A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP „CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA 2013” c. PÁLYÁZATI KIÍRÁSA (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A „CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA 2013” c. (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

 

 

 

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában / TÁMOP-3.2.13-12/1

A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

Határidő: 2012.11.30.

Részletek: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/32d2224a06406f0bc1257a9b0028657a?OpenDocument

 

 

 

Könyvtárbusz No2. külső designjának megtervezésére

Tervezd meg egy mozgó, utazó könyvtár külső designját!
Olyan könyvtári járműről (belmagasság: 2,20 m; hosszúság 10-13 m; szélesség minimum 2,55 m) van szó, amely 2500 dokumentumot (könyv, folyóirat, DVD stb.) szállít és minden művészeti ág dokumentuma megtalálható benne. A feladat a mozgó könyvtári jármű külső dekorációjának megtervezése; a pályázati tervekbe minden belefér, ami gyermek- és felnőtt irodalommal, festészettel, zenével, természettel, divattal stb. kapcsolatos.

Határidő: november 30.

Részletek: http://www.baralib.hu/cikkek/palyazat-uj-hatarido-konyvtarbusz-no2-kulso-designjanak-megtervezesere

 

 

 

Visegrádi Alap 2012. / Small Grants

A Visegrádi Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók a jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint, az alábbi területeken:

1. kulturális együttműködés
2. tudományos eszmecserék és kutatások
3. oktatás
4. diákcsere
5. határokon átnyúló együttműködés
6. turizmusra fordító támogatás

Egy konkrét pályázatra a kérvényezhető összeg maximum 6000 euró.
Pályázhatnak nonprofit szervezetek, alapítványok a Visegrádi Négyek országaiból.

Határidő: december 1.

Részletek: http://visegradfund.org/grants/guidelines/

 

 

Pályázat civil szervezeteknek online adománygyűjtő rendszerbe való belépésre

A NIOK Alapítvány és az OTP Bank ismét kiírja pályázatát civil szervezeteknek online adománygyűjtő rendszerbe való belépésre. A www.adhat.hu portálon a programba csatlakozó civil szervezetek számára az adományozók a web-áruházakban használt bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak pénzadományokat.

Határidő: folyamatos

Részletek: http://adhat.hu/?q=niok/donation/17252

 

 

Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések / TÁMOP-2.6.2-12/1

A konstrukció célja, hogy
- a kidolgozott sztenderdeknek megfelelően fejlődjenek a munkaerő-piaci szolgáltatók munkatársainak készségei;
- fejlődjön a munkaerő-piaci szolgáltatók szervezeti kultúrája, átlátható, transzparens protokollok alapján biztosítsák szolgáltatásuk minőségét, hatékonyságát, és az ügyfelek útját szervezetüknél;
- az egyes munkaerő-piaci szolgáltatóknál a TÁMOP-2.6.1-es kiemelt projekt keretében kidolgozott sztenderdeknek megfelelően kerüljenek kialakításra a szolgáltatások.

Határidő: 2012.12.31.

Részletek: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/068f3e083f4a256cc1257a31004be16e?OpenDocument

   
   
  HÍREK
 

Hamarosan pénzhez jutnak a szakmai pályázatok nyertesei

A NEA testületei a 2012. évi szakmai pályázatokat elbírálták. A pályázatokon 2.965 pályázat bizonyult érvényesnek, amelyek közül 652 nyertes részesül összesen 854.657.922 Ft támogatásban.

A döntésekkel kapcsolatos adatok az alábbi linken elérhetőek: civil.kormany.hu/nea-palyazati-kereso.

A döntésről minden pályázó elektronikus úton értesítést kap a hitelesített döntési listák beérkezését követően.

Részletek: http://civil.kormany.hu/

 

 

Civil Információs Centrumok országos találkozója

A Baranya Megyei Civil Információs Centrum is részt vett a Budapesti Civil Információs Centrum – Századvég Politikai Iskola Alapítvány által szervezett országos találkozón, mely a Civil Információs Centrumok második országos szakmai találkozója volt.
Az egyeztetésen részt vett és előadást tartott Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár, aki előadásában komplex módon érintette azokat a területeket, ahol lehetőség van a Civil Információs Centrumok és a kormányzat közötti partnerség további erősítésére. Továbbá érdeklődően hallgatta a centrumok tapasztalatait az eddigi munkáról.
A rendezvény alkalom volt a Civil Információs Centrumok számára is, hogy egymással megosszák eddigi tapasztalataikat. A találkozón Prucsiné Fűri Ildikó mutatta be a Baranya Megyei Civil Információs Centrum működését, jó gyakorlatait.

 

 

Az NFÜ bejelentést tett a BRFK-n a Civil Fejlesztési Ügynökség ellen

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) bejelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a Civil Fejlesztési Ügynökség (CIFÜ) megtévesztő magatartása miatt. Ugyanis a CIFÜ uniós támogatásokra hivatkozva kínál pályázati lehetőséget e-mailben, illetve a honlapján keresztül, melynek megjelenése és tartalma megtévesztő hasonlóságokat mutat az NFÜ hivatalos weboldalával, noha nincs kapcsolat a két intézmény között.

Részletek:http://www.nfu.hu/content/10115

 

 

Még mindig lehet jelentkezni ingyenes számítástechnikai tanfolyamunkra

A kezdőknek szóló tanfolyamokat két hetes turnusokban (hétköznaponként 14-16 óra között), önkéntesek tartják. Elsősorban senior korúakat várunk. A tanfolyam ingyenes. Érdeklődni a Civil Közösségek Házában személyesen, vagy telefonon lehet.

Tel.: 215-543 (Kiss Zsuzsi)

A számítógépterem hétköznapokon 9-13, illetve 17-19 órától áll az internetezni vágyók rendelkezésére. (a nyitvatartási idő házban tartott rendezvényektől függően változhat!)

Igény szerint számítástechnikai tanácsadást biztosítunk.

 

 

Megérkezett a Windows 8!

A Microsoft adományokra jogosult szervezetek számára már a CivilTech Programon keresztül is elérhető az új Windows 8 Professional és Enterprise Upgrade verziója!

Részletek:http://civiltech.hu/

 

 

Új szolgáltatás - Házhoz megy a Könyvtár!

A Csorba Győző Megyei és Városi Könyvtár 2012 decemberétől új szolgáltatást nyújt mindazok számára, akik nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről, akkor sem, ha - ideiglenesen, vagy akár hosszabb ideig - személyesen nem tudnak eljönni a könyvtárba olvasnivalóért.

A könyvtár munkatársa havonta egy alkalommal lakására viszi a kért dokumentumokat. Ha Ön, vagy hozzátartozója idős, beteg, vagy mozgáskorlátozott és igényt tart erre az ingyenes szolgáltatásra, jelentkezzen személyesen, telefonon vagy e-mailben.

Hívja fel ismerősei figyelmét is erre a lehetőségre, és érdeklődjön a könyvtárban!

http://www.baralib.hu/cikkek/uj-szolgaltatas-hazhoz-megy-konyvtar

 

  AZ ÖNKÉNTES KÖZPONT HÍREI 
 

Önkéntes műhelyek:

- november 27-én délután 15 órától
- december 19-én délután 15 órától
 

 

2012. december 5-én Önkéntesek Nemzetközi Napja a Zsolnay negyedben, szakmai műhelyekkel, filmvetítéssel, díjátadóval.

Részletek: www.zsn.hu

 

 

Az Otthon Segítünk Szolgálat kisgyermekes családoknak ingyenesen nyújt baráti támaszt és gyakorlati segítséget. Olyan családoknak kínáljuk fel segítségünket, ahol legalább egy iskolás kor alatti gyermeket nevelnek. Az önkéntesek a családokat saját otthonukban hetente meglátogatják, és saját szülői tapasztalataikra támaszkodva gyakorlati segítséget nyújtanak. Játszanak a gyerekekkel, ha kell segítenek, mint egy pótnagymama. Nem bébiszitter szolgálat, hanem sok örömet adó, megértésen és elfogadáson alapuló önkéntes munka.

Ha Ön szeretne részt venni ebben, jelentkezzen 2013. januárjában induló 40 órás ingyenes tanfolyamunkra!

Jelentkezés Buzás Márta pécsi szervezőnél: 06-30-312-3989 vagy az otthonsegitunkatfreemail.hu címen.

Részletek: www.otthonsegitunk.hu