Hírlevél 13.

A Civil Információs Centrum szeptemberi-októberi hírlevele

 

HÍREK

 

A napokban kapják kézhez a civil szervezetek a NAV levelét, amelyben a tájékoztatást kapnak a részükre felajánlott szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell.
A 2014. évben felajánlásban részesült szervezetnek a 1437A adatlapon kell jelölnie, amennyiben a szervezet a következő évekre vonatkozó előzetes kedvezményezetti regisztrációt is igényli.

Külön regisztrálnia – az elektronikus EGYREG adatlapon 2014. szeptember 30-ig - csak azoknak a szervezeteknek kell, amelyek nem kapnak felhívó-tájékoztató levelet, mert nem részesültek felajánlásban a 2014. rendelkező évben, vagy a 2015. rendelkező évben részesülhetnek első alakalommal az szja 1 %-os felajánlásokban pl.: a 2 éves várakozási idejük a 2015. rendelkező évre vonatkozóan teljesül első alkalommal.

Forrás: http://nonprofit.hu/hir/megjelentek-az-1-os-adatlapok-nav-oldalan

 

A 2014. évi LÉPJ civil pályázatok elszámolásához szükséges dokumentumok  letölthetők a ww.ckh.hu oldalról:

http://www.ckh.hu/hirek/lepj-matol-letolthetok-az-elszamolo-urlapok

 

Tájékoztató a Civil Szervezetek beszámolóinak feldolgozottságáról

 
 
A 2014. október 15-i nyilvántartási adatok szerint 81.097 db bejegyzett, működő civil szervezet van, ezek közül jelenleg 30.333 db közhasznú jogállás minősítéssel rendelkezik. Az Országos Bírósági Hivatalhoz 2014. május 1. és október 15. közt kb. 44.440 db beszámoló érkezett. A beszámolók közel 60 %-át, - mintegy 25.200 db-ot - május 26-június 3. között, 8 munkanap alatt küldték meg a civil szervezetek.

A feldolgozás gyorsítása érdekében az OBH Elnöke rendkívüli intézkedéseket vezetett be, ezen kívül négy autizmussal élő fiatal is lelkesen besegít a munkába.  A  nagyon rövid idő alatt beérkezett jelentős mennyiségű beadvány manuális feldolgozása ugyanakkor csak megfeszített munka mellett és csak hosszabb határidővel volt lehetséges.
 
A munka eredményét mutatja, hogy míg 2014. júniusban 2277 db, júliusban 4245 db, addig augusztusban 8565 db, szeptemberben pedig 12.369 db beszámolót dolgoztunk fel; egybevetve a beszámoló-érkezést és az évi több, mint 2300 darab igazolás kiadására irányuló kérelmet meghaladó ügyterhet, mostanra a beérkezett beszámolók 80%-át közzétettük.
 
Továbbra is kérjük a civil szervezeteket, hogy beszámolóikat ne a határidő lejárta előtti utolsó napokban küldjék, hiszen a folyamatos feldolgozást és a névjegyzékben történő közzétételt ez rendkívüli módon megnehezíti!
 
forrás: birosag.hu

 

PÁLYÁZATOK

 

Ökoiskola címpályázat 2014

Pályázati határidő: 
2014. december 31.

Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola pályázat őszi bírálati határidejét 2014. szeptember 15-re módosítottuk. A pályázatok beadása folyamatos, az évi két bírálati határidőn kívül is be lehet nyújtani pályázatokat.

A szeptember 15. és 2014. december 31. között beérkezett pályázati anyagokat az idei év szempontjai alapján bíráljuk el, de már 2015-ben.

A pályázat az alábbi linken érhető el az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján>>

forrás: greenfo.hu

 

KÖSZ! pályázat iskolai közösségi szolgálat támogatására

Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára.

 

 

A program célja, elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.

Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:

 • civil szervezetek
 • egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények, amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:
  • egészségügy
  • szociális és jótékonysági
  • kulturális és közösségi
  • környezet- és természetvédelmi
  • katasztrófavédelmi
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

Pályázati kategóriák

 • kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
 • nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében
  Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet nyújthat be.

Támogatható projektek

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek

 • keretében minden diák résztvevő legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is.
 • helyi igényeket elégítenek ki (az iskola max. 30 km-es körzetében vagy a diákok lakóhelyén valósul meg), helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít.

Példa támogatható projektekre (nem kizárólagos jelleggel):

 • szociális célú tevékenység: idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők stb. segítése, támogatása
 • szabadidős, oktatási-nevelési célú, közösségfejlesztő vagy sportprogramok szervezése, rendezése idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők vagy egyéb hátrányos helyzetű csoportok pl. kisebbségi csoportok számára
 • közterület állagmegóvása, zöldfelületek karbantartása stb.

Támogatás az alábbi költségtípusokra igényelhető:

 • anyagköltség, fogyóeszköz (pl. festék, ceruza, papír, kézműves eszközök és alapanyagok, kertészeti eszközök, könyvek, hangszerek, élelmiszer stb.)
  kommunikációs és dokumentációs eszközök
  utazási vagy szállítási költség
  mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségének max. 25%-s)

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.

Letölthető dokumentumok

KÖSZ! Pályázati felhívás

Mintaűrlap

A pályázatokat az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni.

Az online pályázatok benyújtásához regisztráció szükséges, regisztrálni az alábbi felületen lehet:

REGISZTRÁCIÓ

A regisztrálás határideje: 2014. október 9., éjfél. A regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá, erről e-mailben küldünk értesítést.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.

A pályázatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen felkért szakértők értékelik és tesznek javaslatot a pályázatok támogatására az Új Európa Alapítvány kuratóriumának, amely legkésőbb november végéig dönt a pályázatok támogatásáról.

A projekteket 2015. január 1 – november 30. között lehet megvalósítani.

Bővebb információ: www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu, www.kozossegi.ofi.hu

 

Digitális Esély 2014

 

A pályázat célja, hogy olyan civil szervezetek programjait segítse, amelyek szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózását támogatják, és digitális oktatását végzik.

A Magyarországon most meghirdetett pályázat célja, hogy olyan civil szervezetek programjait segítse, amelyek szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózását támogatják, és digitális oktatását végzik.

Kik pályázhatnak? Olyan Magyarországon működő és nyilvántartott civil szervezetek, alapítványok, gyermekotthonok, amelyek szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek digitális felzárkózását, valamint infokommunikációs oktatását végzik.

Miért érdemes pályázni? A „” pályázaton összesen hatmillió forint érhető el, amely a tervek szerint tíz hazai, hátrányos helyzetű fiatalok digitális felzárkózását segítő non-profit szervezet munkáját támogatja.

Általános pályázati feltételek:

Formai követelmények:

Terjedelem: maximum 3 db A/4-es oldal (tartalomjegyzék és mellékletek nélkül), 12-es betűméret, Arial betűtípus, szimpla sorköz.

Az oldalszámozás és a tartalomjegyzék a pályázatok kötelező tartalmi eleme.

A pályázatok minden oldalának bal felső sarkában kérjük feltüntetni a pályázati kategória megnevezését.

A pályázatok minden oldalának jobb felső sarkában kérjük feltüntetni a pályázó adatait: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Mellékletek: fotók, videók gyűjteménye, kutatási értékelés, statisztika stb, minden olyan dokumentum, amely igazolja a pályázati anyag hitelességét (max. 4 MB)

Tartalmi irányvonalak:

A projekt rövid összefoglalója, céljai, várható eredményei.

Budget/költségvetés (arányok) – eszközbeszerzés minimális arányban szerepeljen a pályázatban- a pályázott támogatási összeg maximum 10 %-a lehet!

A projektet végrehajtó csapat bemutatása.

A most rendelkezésre álló személyi és pénzügyi feltételek összefoglalása.

Vizsgált időszak: a legutóbbi egy év.

Pályázható kategóriák:

1. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek (6-10 éves korig) infokommunikációs oktatás-képzésére, digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok

Ez származhat:

 • az illető család alacsony jövedelméből (munkanélküliség, egyedül nevelő szülő, alulképzett szülő, beteg szülő stb.),
 • gyermekotthonok szűkös helyzetéből.

2. Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok (11-14 éves korig) infokommunikációs oktatás-képzésére, digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok

Ez származhat:

 • az illető család alacsony jövedelméből (munkanélküliség, egyedül nevelő szülő, alulképzett szülő, beteg szülő stb.),
 • gyermekotthonok szűkös helyzetéből.

Mindkét kategóriában olyan pályázatokat várunk, amely bemutatja, hogyan és milyen új módszerekkel valósítható meg hatékonyan a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok digitális felzárkóztatása, mindez hogyan javítja az életminőségüket, hogyan ad új esélyeket a továbbtanulásukhoz.

Pályázati határidő: 2014. szeptember 30. éjfél

A pályázatok beküldése e-mailen keresztül történik, egyidejűleg az alábbi e-mail címekre:

digitalisesely2014atnhit.hu

gergely.karkissatsap.com

Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Digitális Esély 2014” pályázat

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a digitalisesely2014atnhit.hu és a gergely.karkissatsap.com e-mail címeken várjuk.

A pályázatok ünnepélyes eredményhirdetése 2014. november 6-án, az Infotér konferencia keretében lesz.

A pályázati oldal elérhetősége: Digitális Esély 2014