Februári hírlevél (2017)

Februári hírlevél

Jogi kisokos

2012. január 1-jétől új civil törvényünk van, illetve a Ptk. is változott 2014. március 15-től. Fő szabály szerint az új Ptk.-nak való megfeleltetést a 2014. március 15-i hatálybalépést követő első változással egyidejűleg kellett megtenni, de végső határideje minden civil szervezet számára 2017. március 15-e.

Az új jogszabályokra való átállás a párhuzamos határidők miatt a közhasznú jogállással rendelkező és a közhasznú jogállással nem rendelkező szervezetek számára eltérően alakult. Mivel az új civil törvénnyel jelentősen megváltoztak a közhasznúság feltételei, és az új feltételeknek való megfelelés első vizsgálata 2014. május 31-én – tehát az új Ptk. hatálybalépését követően – történt meg a bíróság részéről, vannak, akik már túl vannak a létesítő okiratuknak az új Ptk.-ra való áthangolásán is.

Nem érinti a 2017. március 15-i határidő azokat, akik

  • január 1-je előtt bejegyzett közhasznú civil szervezetek, és
  • a Civil tv. új közhasznúság-feltételeinek való megfeleltetést nem végezték el 2014. március 14-ig még a régi Ptk. hatálya alatt, így a 2014. március 15-ét követő létesítő okirat módosításakor már az új Ptk. előírásait is figyelembe kellett venniük, illetve
  • a 2014. március 15-e után indult eljárásban bejegyzett szervezetek.

Kiket érint tehát a 2017. március 15-i határidő?

  • akik 2012. január 1-je előtt kerültek bejegyzésre és
  • nem közhasznúak, vagy
  • közhasznúak, de az új közhasznúság megállapítását 2014. március 15-e előtt kérték, és 2014. március 15. óta nem módosították a létesítő okiratukat más, nem a törvényváltozással összefüggő ok miatt, illetve
  • akik 2012. január 1-je és 2014. március 15-e előtt kerültek bejegyzésre, és 2014. március 15-e óta nem módosították a létesítő okiratukat más, nem a törvényváltozással összefüggő ok miatt.

Nem kell módosítani a létesítő okiratot

egyesület esetén abból az okból, ha az nem tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét,
ha csak azért lenne rá szükség, mert elavult fogalmakat, utalásokat, hivatkozásokat tartalmaz, viszont ezeket is javítani kell, ha bármilyen más okból szükséges a módosítás.

A változások tartalmi elemeiről részletesen a http://www.vezinfoblog.hu/teendok-2017-marcius-15-...

Néhány apróság a teljesség igénye nélkül:

Ptk.3:76.§(3)  - Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

3:78. § (1) Az elnökség három tagból áll. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú elnökség felállítását írja elő.

Fontos!

A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó költségvetési szerv, társadalmi, civil szervezet, alapítvány, közalapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás, egyéni vállalkozás, a 288/2009. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján, a kötelező adatszolgáltatásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által működtetett http://kultstat.emmi.gov.hu oldalon kell eleget tennie az OSAP 1438-as számú elektronikus jelentőlap kitöltésével, amelynek határideje 2017. március 01.

 

Klasszikus vagy jazz iránt nyitott, hangszeren már játszó vagy énekes, tanulni vágyó hazai és határainkon túli 12-22 éves hátrányos helyzetű fiatalok jelentkezését várja iskolánk, a Snétberger Zenei Tehetség Központ. Meghallgatásokat országszerte tartunk. A jelentkezés határideje: február 20. Jelentkezni a http://meghallgatunk.hu  oldalon lehet.

Telefonon mentoraink adnak felvilágosítást:

•             dr. Bangó Lajos: 20/285 7754

•             Bogdán Anna: 20/217 9828

•             Ignácz Margit: 20/ 286 2589

További információ: http://www.snetbergercenter.org ; jelentkezesatsnetbergercenter.org ;

A Civil Közösségek Háza márciusi programjaiból

Minden péntekén 10 órától

            SENIOR ÖRÖMTÁNC Ildikóval

Manólétra programok:

- Babamasszázs (minden hétfőn 10.00 - 11:00)

- Csacsogó Műhely (minden hónap 1. és 3. hetén, csütörtökön 10:00 - 11:00)

- Baba - Mama torna (minden szerdán 10:00 - 11:00)

- BabyPicasso - Babafestőparti (minden hónap első csütörtökén 11:00 - 12:30)

- Mosható pelenkázási workshop (minden hónap 3. hetén, csütörtökön 10:00 - 12:00)

- Táncműhely (minden hónap 2. és 4. hetén)

Minden hónap első csütörtökén 10 órától

HURCIBABA Klub - Vezeti: Dr. Bereczki-Barna Szilvia

Március 7-én, kedden 16:30 órától a Magyar-Spanyol Társaság összejövetele.

Az inkák földjén – PERU - Szakács Istvánné tanárnő előadása

Március 21-én, kedden 17:30-tól a Baranya-Steiermark Baráti Társaság rendezvénye

Pécs építészeti fejlődése és a jövő iránya c. előadás

Március 29-én, szerdán 17 órától a Vers- és Prózamondó Pedagógusok Klubja

Arany János-est a 200 éve született költő emlékére

Programjainkról a ckh.hu lapon olvashatnak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Baranya megyei Civil Információs Centrum szolgáltatásai ( cic.ckh.hu, ) igénybevehetőek munkanapokon 9-17 óráig, telefonos egyeztetés követően ettől eltérő időpontokban is!