Decemberi hírlevél (2018)

Tájékoztató

A „CIVIL INFO – NEA 2019” országos tájékoztató rendezvénysorozat, melynek baranyai állomása november 20-án volt Pécsett, 2018. november 30-án véget ért. Ez alkalomból Helyettes Államtitkár Úr szeretné köszönteni a decemberi hírlevelek olvasóit, egyben tájékoztatást adni a  roadshow-ról a civil szervezetek számára, és nem utolsó sorban boldog Karácsonyt kívánni.

Mellékletben küldöm a Helyettes Államtitkár Úr levelét, valamint a roadshow-n elhangzott előadásokat:

Hellyettes Államtitkár Úr levele: http://hirlevel.ckh.hu/sites/default/files/helyettes_allamtitkar_ur_koszontoje.pdf

Az elhangzott előadások:

http://hirlevel.ckh.hu/sites/default/files/celok_es_kihivasok_a_civil_teruleten_2018.11.pptx

http://hirlevel.ckh.hu/sites/default/files/eper_palyazoi_felulet_roadshow_uj.pptx

http://hirlevel.ckh.hu/sites/default/files/2018.11._a_civil_teruletet_jogszabalyi_valtozasai.pptx

Rendezvények

Meghívó Komplex Információs Nap

Szeretettel meghívjuk Önöket, 2018. december 11-én, kedden 14 órára, a Civil Közösségek Háza Konferenciatermében

(Pécs, Szent István tér 17)tartandó komplex programunkra, melynek témái:

14:00 – 14:20 Tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap 2019. évi pályázatairól

14:20 – 14:40 Pécs Paktum Tájékoztató

14:40 – 15:30 EPALE  Projekt Tájékoztató és képzés
Amennyiben érdeklődnek a témák iránt kérjük, hogy az infoatckh.hu címen jelezzék részvételi szándékukat, külön megjegyzésben, ha az Epale Projekt tájékoztatón és képzésen is részt szeretnének venni és esetleges számítógép-használati igényüket.

Részletek: http://hirlevel.ckh.hu/sites/default/files/tajekoztato_nap_20181211_0.docx

FELHÍVÁS

INGYENES ÖNISMERETI PSZICHODRÁMA CSOPORT PÉCSIEK RÉSZÉRE

A Nevelők Háza Egyesület az Európai Unió támogatásával ingyenes önismereti Pszichodráma csoportot indít Pécs felnőtt lakosai számára.

A J.L.Moreno nevéhez fűződő önismereti és terápiás módszer – megteremtve a változás feltételeit - a cselekvésre, az interakcióra, a játékra épít. A csoport védett környezetében - az itt és mostban - felfedezhetjük kapcsolataink mozgatórugóit, és kipróbálhatunk új szerepeket.

Várunk mindenkit, aki változni, változtatni szeretne életében, vagy egyszerűen csak szeretne feltöltődni, új erőt nyerni a folytatáshoz, vagy az újrakezdéshez.

Helyszín: Nevelők Háza Egyesület, Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17.

A csoportfolyamat 12 alkalomból áll - havonta egy alkalommal, szombati napokon, alkalmanként 8 órában (45 perces órák) tervezzük.

Jelentkezési határidő: 2019. 01.31.

További részletek: https://www.facebook.com/ckhpecs/

FELVÉTELI FELHÍVÁS

ÚJ KÉPZÉS!!!!
ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

A Pécsi Tudományegyetem BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék „Iskolai szociális munka” szakirányú továbbképzési szakot indít 2018/2019. tavaszi szemeszterétől (2019. február 04.)

Jelentkezési határidő: 2019. január 30.
Képzés kezdete: 2019. február 04.
Nyilvántartási és engedély szám: FNYF/981-3/2018.
A képzés célja: olyan multidiszciplináris és interprofesszionális szakemberek  képzése, akik társszakmákkal (pedagógus, gyógypedagógus, védőnő, pszichológus, rendőr, stb.) együttműködve végzik tevékenységüket annak érdekében, hogy feltárják és hatékonyan kezeljék a családi és iskolai krízisekből (pl. a családon belüli, kapcsolati és az iskolai erőszakból fakadó) problémákat, enyhítsék a kulturális feszültségeket, a gyermekszegénységből eredő hátrányokat, megelőzzék az iskolai, közösségi kirekesztődést a közösségi kapcsolatok erősítésével. A közvetetten az iskolai szociális munka eszközeivel csökkentsék az iskolai kudarcok kialakulásának az iskolakerülésnek, valamint az iskolai lemorzsolódásnak a kockázatát.

Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés ELŐNYEI:

  • Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínál a diplomásoknak, messzemenően épít a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira.
  • Gyakorlatias tudásanyagot ad a jelentkezőknek
  • Speciális, az adott tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és tudást biztosít
  • jól alkalmazkodik a gazdasági szféra igényeihez, reagál a munkaerőpiac gyors változásaira (Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény módosításához is kapcsolódik, mely 2018. szeptember 01-től a Család- és Gyermekjóléti Központok kötelezően ellátandó feladatai közé sorolja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet)


Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományi.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: iskolai szociális munkás
Képzési forma: levelező (konzultációk: 4 alk./félév, péntek,szombat/alk., 70 óra/félév)
Képzési idő: 2 félév   
Tandíj: 90.000 Ft/félév (összesen: 180.000 Ft/képzés)
Jelentkezés módja: honlapról (http://btk.pte.hu/iskszocmunk) letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint CV (szakmai önéletrajz).
A tervezett hallgatói létszám: 10 fő
Egyéb információk:  A képzés csak megfelelő számú (10 fő) jelentkezés esetén indul.
Kapcsolattartó: Boros Julianna cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2., tel/fax: (72) 501-500 mellék: 23577, mobil:06/70/601-5329 email: boros.juliannaatpte.hu, honlap: http://btk.pte.hu/iskszocmunk; http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/iskol...

 

Pályázat

Pályázati felhívás kulturális alapellátás támogatására 1000 fő alatti kistelepülések számára 2018

A pályázók köre: olyan 1000 fő alatti lélekszámú magyarországi települések önkormányzatai, melyek a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2-es és 3-as számú mellékleteiben szerepelnek a kedvezményezett települések között.

A támogatott projektek célcsoportja: 1000 fő alatti települése lakossága

Támogatott projektek: közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítása

Elnyerhető támogatás pályázatonként: maximum 400.000 Ft.

Részletek: http://www.nka.hu/emmifkp/aktualis_palyazati_felhi...

Helyi Érték Program - MOL Magyarország

A Helyi Érték Program célja helyi civil szervezetek, kezdeményezések támogatása, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben adható válaszokat.

Pályázati kategóriák:

A. Jövő generációja

B. Kultúra

C. Környezetvédelem, fenntarthatóság

D. Társadalom

Egy projekthez maximálisan igényelhető támogatás: 500.000 Ft.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 25 millió forint.

A támogatás 2019. május 1 – december 31. használható fel.

A pályázatok benyújtásának feltétele a szervezeti regisztráció, amelynek határideje: 2018. december 10.

REGISZTRÁCIÓ és PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A regisztráció jóváhagyását követően lehet pályázatokat benyújtani 2018. december 15., szombat éjfélig.

Részletek: https://mol.hu/hu/molrol/tarsadalmi-szerepvallalas...

A Baranya megyei Civil Információs Centrum 2018. december 20-ig a megszokott nyitvatartással, munkanapokon 9-17 óráig várja ügyfeleit!

December 21-től január 2-ig az ügyfélszolgálat zárva tart. Január 3-tól várunk mindenkit szeretettel!