Április havi hírlevél (2019)

Pályázatok

Figyelem! A 2018. évi NEA beszámolók papíralapú mellékleteit (hitelesített számlák, számlaösszesítő) a Bethlen Gábor Alapkezelő címére kell elküldeni.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
(pályázati azonosító száma)

1253 Budapest
Pf. 36.

Az elszámolási határidő: 2019. április 30. éjfél.


Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása 2019.

Határidő: 2019. május 15.

A pályázat célja a honvédelem ügyét – a trianoni békediktátum 100., valamint a II. világháború befejezésének 75. évfordulóján tartott 2020. évi rendezvényekre való felkészülés által – népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység támogatása.

A támogatható tevékenységek
A katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem 1. pontban meghatározott korszakaira, kizárólag a reguláris haderőkre jellemző, azt hitelesen, szabályosan megjelenítő egyenruhák, szerelvények, fegyverek és fegyvermásolatok (a továbbiakban együtt: cikkek) beszerzése, készíttetése, javíttatása, melyet az adott történelmi időszakban, a hátországban, díszben viseltek, használtak.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100 %-os támogatási előleg formájában történik. A támogatás folyósítása egy összegben történik, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként (azaz utólagos elszámolással valósul meg a támogatási összeg felhasználása).

Az igényelhető támogatás összegének alsó határa 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint.
Az igényelhető támogatás összegének felső határa 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.

Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltakmódosulhatnak. Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a
„Kitöltési Útmutató”, valamint a Pályázati Adatlap, amely letölthető a http://www.kormany.hu/ hivatkozás alatt elérhető Magyarország
Kormányának honlapjáról.
Az NKA Közművelődés Kollégiumának pályázata


Pályázatot hirdet az NKA Közművelődés Kollégiuma közművelődési és közösségi események és rendezvények támogatására, valamint kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségei létrehozásának támogatására.

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma pályázatot hirdet közművelődési tevékenységek támogatására a 2019. szeptember 1. és december 31. közötti időszakban.

Pályázni a következő altémákban lehet:

járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezésére közművelődési alaptevékenységgel foglalkozó intézményeknek, önkormányzatoknak, egyesületeknek, alapítványoknak, nonprofit gazdasági társaságoknak és szakmai szervezeteknek;
kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségei létrehozásának, valamint közművelődési szakmai tevékenységek megvalósításának a támogatására kétezer fő alatti magyarországi településeken működő közművelődési intézményeknek, települési önkormányzatoknak, közművelődési tevékenységet folytató civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak, illetve olyan járási székhely település közművelődési intézményeinek, amely legalább három, az adott járásbeli kistelepülés együttműködésével valósítja meg programját.

A támogatásra szánt keretösszeg 80 millió forint.

Pályázati határidő: 2019. május 2.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_f...
T: (06 1) 550-2893, (06 1) 550-2803

 

Rendezvények

MEGHÍVÓ a Pécsi SzocKafé rendezvényére:

SZOCIÁLIS GAZDASÁG - Az integráció, inklúzió, felzárkóz(tat)ás és fejlődés kérdései Magyarországon
Vendégek:

Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna ügyvezető - Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft.

Baum Attila irodavezető, szakmai munkatárs - OFA Nonprofit Kft. Dél-Dunántúli Ügyfélszolgálati Iroda

A beszélgetést vezeti:

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D.

a PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke egyetemi docense,

a PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont vezetője

Helyszín és időpont:

PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke

Pécs, Rókus u. 2., M épület, 3. emelet, 316-os terem

2019. április 25. csütörtök, 17:30 h kezdettel

Az eseményen való részvétel ingyenes.

Mindenkit szeretetel várnak a szervezők!

http://hirlevel.ckh.hu/sites/default/files/meghivo_-_szockafe_-_szocialis_gazdasag.pdf

Közösségek Hete

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretei között a május 6–12.  között  –   immár harmadik alkalommal  –   megrendezésre kerülő országos programsorozat a közösségek ünnepe. A Közösségek Hete kiváló lehetőség arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet az intézményekben, településeken működő közösségekre, és a bennük rejlő értékekre.

Idén megújult programstruktúrát kínálunk a szervezőknek, bízva abban, hogy a korábbiaknál is több helyen,  és még több programmal várják a látogatókat. 

Csatlakozni olyan programokkal lehet, amelyek képviselik a Közösségek Hete céljait, szellemiségét. Fontos, hogy a rendezvények ráirányítsák a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a közösségekben rejlő értékekre, az idei év központi üzenetére. 

https://cselekvokozossegek.hu/a-kapukat-ismet-megn...

Regisztrálni április 25-én éjfélig lehet!

Jelentkezés tanulmányútra

A  Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 számú kiemelt európai uniós projekt keretei között  újabb külföldi tanulmányutat indítunk ezúttal Nagybányára és Máramarosszigetre. Az utazás időpontja: 2019. május 2-5. az utazás autóbusszal történik, jelentkezési határidő: április 22. 12:00.

Az útra történő regisztrációt az alábbi linken tehetik meg:

https://forms.gle/dKiarHb6WWp5hMJS9

Bővebb tájékoztatást a tanulmányútról itt található:

http://mokk.skanzen.hu/hamarosan-indul-a-jelentkez...

A projekt kiírásának értelmében budapestiek, Pest megyeiek jelentkezését nem tudjuk fogadni, továbbá azokét sem, akik már részt vettek a projekt valamely korábbi külföldi tanulmányútján. Mindenki megértését köszönjük.

2019. április 25-én, csütörtökön 17 órakor a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.)

Prof. Dr. Bardócz Zsuzsanna PhD,A Biológiai Tudományok Kandidátusa, MTA Doktora biokémikus

tart ingyenes előadást "Génjeink válasza korunk kihívásaira" címmel.

Kedves Reménybeli Jövendő Tanuló Fesztivál Résztvevő!

2019. szeptember 25-27. között ismét megrendezzük a Pécsi Tanuló Fesztivált, immár harmadik alkalommal.

Az előkészítés megkezdődik azzal, hogy találkozóra hívjuk a korábbi és jövőbeli potenciális résztvevőket a Civil Közösségek Házába 2019. április 29-én, hétfőn 15 órára és reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni erre az idei második,  felvezető összejövetelre. A találkozó pontos programjáról és a részletekről a jövő héten bővebb tájékoztatást küldünk.