Pályázati lehetőség

2017. július 20., csütörtök

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017." című pályázati kiírása.  A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezet által gyűjtött, a számviteli beszámolójában a bevételek között összevontan szereplő és a Civil tv. 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a gyűjtött és elkülönítetten nyilvántartott adomány összeg legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot. Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékig biztosítható.

A korábbi évekhez hasonlóan a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A pályázatokat legkésőbb 2017. augusztus 21. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

FIGYELEM!
A számviteli beszámoló űrlapjának változása miatt a szervezetek által gyűjtött adomány nem szerepel kiemelten, önálló sorban az eredmény kimutatásban/ eredménylevezetésben, de értékét a bevételek összegző sora tartalmazza az eredmény kimutatásban.
Mivel az adományt a Civil tv.20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kell nyilvántartani, így jelen kiírás keretében a civil szervezet hivatalos képviselőjének a gyűjtött adomány összegéről – az 1. számú melléklettel– nyilatkoznia kell, és a nyilatkozatot fel kell csatolnia az elektronikus pályáztatási rendszerben található pályázati adatlap„ Támogatás adatai” menüpont felületére.