Gyakran Ismétlődő Kérdések

Készítem az elszámolásom, azonban már lejárt a támogatási időszak – benyújthatok még módosítási kérelmet?

A Támogatáskezelő az EPER-ben hivatalosan a pályázati támogatási időszak utolsó napjáig fogadja a módosítási kérelmeket, ezt követően módosítási kérelem benyújtására már nem nyílik lehetőség.

Módosítási kérelem benyújtása nélkül a szervezet a költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja, az elszámolási felületen a számlák rögzítését, és összegek hozzárendelését az alábbiak szerint végezheti: fősoron belül az alsorok között szabadon változtathat, azonban amennyiben a módosítás fősorokat is érint (pl. A-ból B-be tesz át költséget) – a fősor értéke, amelybe az összeget áthelyezte – max. 10%-ot emelkedhet. Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázat benyújtásakor előzetesen tervezett, a Kollégium által elfogadott költségsorok áttervezése, csoportosítása lehetséges, új sor nyitására nem adódik alkalom.

Hány százalékig módosíthatom a költségvetésemben a fő-, és az alsorokat? Mikor nem kötelező a módosítási kérelem benyújtása az EPER-ben?

Módosítási kérelem benyújtása nélkül a szervezet a költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja, az elszámolási felületen a számlák rögzítését, és összegek hozzárendelését az alábbiak szerint végezheti: fősoron belül az alsorok között szabadon változtathat, azonban amennyiben a módosítás fősorokat is érint (pl. A-ból B-be tesz át költséget) – a fősor értéke, amelybe az összeget áthelyezte – max. 10%-ot emelkedhet. Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázat benyújtásakor előzetesen tervezett, a Kollégium által elfogadott költségsorok áttervezése, csoportosítása lehetséges, új-korábban nem tervezett  költség beállításra és így új költségvetési sor nyitására azonban nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásakor magasabb összegre terveztem a költségvetésemet, mint az elnyert támogatás, mi a teendő ebben az esetben?

Amennyiben az igényelt és az elnyert támogatási összeg nem egyezik meg, a költségvetési adatok módosítását a pályázat nyertes értesítést követően a Kezelő végzi el, arányosan csökkenti a költségeket az EPER-ben.

Amennyiben a Szervezet a módosított-arányosított költségvetést nem fogadja el –további változtatásra, költségmódosításra nyílik lehetőség, melyet az EPER-rendszerben kérelmezhet „módosítási kérelem” – formájában. Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázatban előzetesen tervezett, a Kollégium által jóváhagyott költségsorok áttervezése, csoportosítása lehetséges, új sor nyitására nem adódik alkalom.

Az EPER-ben szándékozom benyújtani a módosítási kérelmet, azonban a program azt írja ki – „Nincsenek listázandó adatok” – mit tegyek?

 

 

Kérjük, az alábbiak szerint indítsa a módosítási kérelem – menüpontját:

1. Beadott pályázatok – menüpont, 2. válassza ki pályázatát!, 3. Módosítási kérelem – gombra kattintás, 4. Új – gombra kattintás alul, jobb oldalon

Ekkor megnyílik a kérelem menüpont – az egyes lapfüleken a sárga színnel jelölt mezők töltése kötelező, illetve kötelező a „pályázó indoklása” – menüpont kitöltése is. Az egyéb-, fehér színnel jelölt mezőkben szíveskedjen kitölteni a megváltozott adatokat. A költségvetés – lapfülön módosíthatók a támogatási-, és önerő – összegek.

Mikor-, és hogyan nyújthatok be módosítási kérelmet a NEA pályázatomhoz??

A módosítási kérelem folyamatosan benyújtható a támogatási szerződés megkötésétől a támogatási időszak utolsó napjáig, azonban egyszerre csak egy módosítási kérelmet lehet benyújtani. A pályázati szakmai elemek, dátumok, időpontok, helyszínek, költségvetés módosítására az alábbiak szerint nyílik lehetőség.

Módosítási kérelmet a NEA működési, szakmai és normítv pályázatok esetében az EPER-ben szükséges benyújtani:

1. Beadott pályázatok – menüpont, 2. válassza ki pályázatát!, 3. Módosítási kérelem – gombra kattintás, 4. Új – gombra kattintás alul, jobb oldalon

Ekkor megnyílik a kérelem menüpont – az egyes lapfüleken a sárga színnel jelölt mezők töltése kötelező, illetve kötelező a „pályázó indoklása” – menüpont kitöltése is. Az egyéb-, fehér színnel jelölt mezőkben szíveskedjen kitölteni a megváltozott adatokat. A költségvetés – lapfülön módosíthatók a támogatási-, és önerő – összegek.A kérelem elbírálása 10-15 napot vesz igénybe, feldolgozásának eredményéről munkatársaink Önt az EPER-ben értesítik.

Mit nevezünk szövetségnek?

A szövetség az egyesület különös formája. Már két tag részvételével is alapítható. A szövetség tagja nem lehet természetes személy, csakegyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pl. civil társaság.

Mi vagy ki a képviselő szerv?

A képviselő szerv az a képviselő, vagyis a szervezet nevében aláíró személy, ő jeleníti meg egy külső, harmadik fél felé a szervezetet.

Fő szabály szerint egyesület és alapítvány esetében is magánszemély a képviselő. A képviseleti jog megosztható, tehát több képviselője is lehet egy szervezetnek.

 

Mekkora a NEA pályázati díj és milyen formában fizethető be, milyen számlára?

NEA pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig 2.000,-Ft összegű pályázati díjat kell megfizetni kizárólag banki utalással a pályázatot benyújtó szervezet adószám a és NEA feltüntetésével az alábbi számlaszámra:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-000 00000 (IBAN: HU17100320000145146100000000). Továbbá az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatolni szükséges . Amennyiben a működés NEA-16-M jelű pályázathoz befizette a NEA-16-SZ jelűhöz már nem kell.

Nem vagyok közhasznú szervezet. Nekem is kell közhasznú mellékletet készítenem?

Igen, a 2011. évi CLXXV. törvény  - az egyesülési jogról,  a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról -  29§ (3) pontja szerint ezt minden civil szervezetnek meg kell tennie.

Mit kell tartalmaznia az éves beszámolónak?

Tartalmi elemei

  1. a mérleg (egyszerűsített mérleg)
  2. az eredménykimutatás (eredménylevezetés)
  3. kettős könyvvitel esetében a kiegészítő melléklet (Ectv. 29.§. 2/c)
  4. közhasznúsági melléklet (minden civil szervezet köteles készíteni, Ectv.29.§. 3.)

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni

  • a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként
  • a támogatási progrem keretében kapott visszatérintendő támogatásokra vonatkozó részletezett adatokat

Közhasznúsági mellékletben be kell mutatni

  • a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,
  • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
  • a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
  • a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

Hová kell elküldenem a szervezetem éves beszámolóját?

A beszámolót minden bejegyzett civil szervezetnek a mérleg fordulónapját követő 150 napon belül letétbe kell helyeznie az Országos Bírósági Hivatalnál.

1363 Budapest Pf. 24.